MyDate

За господата

Какво получавате с придобиването на златно членство в нашата организация? Получавате правото да сте един от нас – член на един от най-уникалните социални клубове, създавани някога, да сте част от нещо ново, несъздавано до сега – социална иновация, позволяваща контакти на ниво, адаптирано към най-модерните форми на междучовешко общуване. Ставате част от създателите на бъдещия етичен кодекс, имащ за цел регулиране на междучовешките отношения в динамичния аспект на бързо променящия се и леко объркан свят.

За Вас ще предложим с приоритет кандидатури на заинтересовани от общуване с вас дами, селектирани на база допълващи се взаимни критерии. Зад тази селекция стои портфолио от различни мачмейкинг критерии, като подборът се извършва съвместно от човек и специално разработен от нас изкуствен интелект. Обърнете внимание, че гарантираме поне две отправени към вас предложения месечно.

Членството в този клуб е насочен единствено към елитната маса от мъжка аудитория и не е подходящ за мъже с по-нисък социален статус и назадничави възгледи. В клуба на MyDate се допуска членство, не само, но най-вече след препоръка от друг член. Във всички случай обаче това става след интервю и задълбочен анализ на кандидатурата.

Разбира се членството дава право и на достъп до редица организирани от нас групови събития от различно естество, включващи не само междуполов социален елемент, но и сбирки с цел обмяна на бизнес опит, дегустация на отбрани уискита и пури, гурме дегустации, спортни събия и т.н.